realizm

realizm
<lat. realis – maddi, həqiqi>
1. Həqiqi vəziyyəti, şəraiti, imkanları və qüvvələrin nisbətini dərketmə bacarığı.
2. Obyektiv varlığı və onun tipik xüsusiyyətlərini düzgün əks etdirməkdən ibarət bədii idrak üsulu, habelə ədəbiyyat və incəsənətdə həqiqi varlığı daha dolğun, daha düzgün, daha real əks etdirməyi bir məqsəd olaraq qarşısına qoymuş cərəyan. M. F. Axundzadənin realizmi. Rəssamlıqda realizm. – N. Vəzirov və Ə. Haqverdiyevin əsərlərinin yaraşığı, hətta onların gücü, belə, həyata, varlığa sadiq olmalarında, ifadənin, bədii təsvirin həqiqiliyində, realizmindədir. M. İ..
3. XIX əsr fəlsəfəsində idealizmə zidd cərəyanları göstərmək, müasir burjua fəlsəfəsində isə bir qayda olaraq bəzi cərəyan (məs.: neorealizm, tənqidi realizm və s.) tərəfdarlarının öz idealist mahiyyətlərini ört-basdır etmək üçün işlətdikləri termin.
4. Ümumi məfhumların əşyalardan qabaq və onlardan asılı olmayaraq mövcud olduğunu iddia edən orta əsr dini-idealist fəlsəfi cərəyanının adı.
◊ Sosializm realizmi tar. – sovet bədii ədəbiyyatı və incəsənətinin, dünya inqilabi ədəbiyyatının yaradıcılıq metodu. Sosializm realizminin erkən sələfləri. Tənqidi realizm – sənətin inkişafında müstəqil mərhələ təşkil edən, başlıca xüsusiyyəti gerçəkliyin dərin və düzgün əks etdirilməsi, kapitalizm quruluşu qüsurlarının və ziddiyyətlərinin ifşası, demokratik sosial idealların əsaslandırılmasından ibarət olan bədii cərəyan. Tənqidi realizmin böyük ustaları.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • realizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. realizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} postawa życiowa objawiająca się bezstronną, obiektywną, trzeźwą oceną rzeczywistości, zdrowym rozsądkiem, praktycyzmem… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • realizm — m IV, D. u, Ms. realizmzmie zwykle blm 1. «postawa życiowa polegająca na trzeźwej, bezstronnej ocenie rzeczywistości, oparta na doświadczeniu i rozumowaniu, pozwalająca na wybór takich środków działania, które prowadzą skutecznie do zamierzonego… …   Słownik języka polskiego

  • realizm — is., Fr. réalisme Gerçekçilik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • REALİZM — Umumi fikirleri birer hakikat sayan felsefi görüş. Hadiseleri olduğu gibi anlatma ve gösterme gayesi güden san at çığırı, fikri …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • IBM IntelliStation — The IBM IntelliStation workstation class personal computer was announced March 1997 as the follow on to the IBM PC Series 360 and 365. In February 2002 POWER processor based workstations, which where previously sold directly under the eServer… …   Wikipedia

  • 3DLabs — Dieser Artikel wurde aufgrund inhaltlicher und/oder formaler Mängel auf der Qualitätssicherungsseite des Portals Wirtschaft eingetragen. Du kannst helfen, indem Du die dort genannten Mängel beseitigst oder Dich an der Diskussion beteiligst …   Deutsch Wikipedia

  • 3Dlabs — In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen folgende wichtige Informationen: Aktuelle Mitarbeiterzahlen, Umsatz, ... JoBa2282 Red mit mir 00:15, 1. Mär. 2008 (CET) Du kannst Wikipedia helfen, indem du sie recherchierst und einfügst …   Deutsch Wikipedia

  • gerçekçilik — is., ği 1) Gerçekçi tutum ve davranış, realizm 2) Gerçekleri olduğu gibi yansıtmaya çalışan sanat çığırı, realizm Çağımızda gerçekçilik akımlarının güçlenmesi, sinema sanatında da etkisini gösterdi. N. Cumalı 3) fel. Bilinçten bağımsız bir… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • realist — <lat.> 1. Real düşünən, öz işində, fəaliyyətində real varlığın şəraitini nəzərə alan və buna uyğun hərəkət edən adam. Sən lap realistsən, ay Məhər kişi, – deyə sədr gülə gülə ona müraciət etdi. B. Bayramov. 2. Ədəbiyyat və incəsənətdə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • 3DLabs P20 — Die 3DLabs P20 VPU (Visual Processing Unit), auch bekannt als 3DLabs Wildcat Realizm VPU, ist der Nachfolger des 3DLabs P10 und ein ebenfalls voll programmierbarer Grafikprozessor. 3DLabs verwendete diesen Grafikchip ausschließlich auf… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”